אמרתי אעלה בתמר

התמרים בגן ניטעו, פחות או יותר, ביחד עם התמרים במטעים שלמטה. ב-10 שנותיו הראשונות של הגן בלטו בו התמרים, הצאלונים והמדשאות.
תמרי עין-גדי הראשונים הם חלק ממשלוח התמרים הגדול וההרפתקני של יאני אבידוב ובנציון ישראלי, אשר רכשו בשנת 1954חוטרים בשט-אל-ערב בעיראק והבריחום אל חוראמשאר שבפרס, ומשם באניה איטלקית אל נמל חיפה.
הטיפול בתמרים בגן שונה, כמובן, מהטיפול בהם במטע. רק חלק מזני התמרים שבגן נושאים פרי שכדאי לקטוף. אשכולות של תמרים מזנים נחותים מוסרים הרבה לפני הבשלתם, שלא יבשילו וייפלו על הקרקע וימשכו צרעות ודבורים. גם הגישה אל התמרים במנופי האפרון אינה קלה כמו במטע.

יש תמרים הזוכים לחיבוק מלטף של מטפסים כמו העקולית המקשטת את התמר שבתמונה בפרחיה הכתומים.
ומי שחושב שלפרחי הקקטוסים אין ריח – לא ניסה את מלכת הלילה…הריח עז ואפילו טוב!